شما اینجا هستید   |

    آخرین اخبار : اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطلاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

اطلاعیه شماره (۵) پایانه فروشگاهی (سامانه صندوق فروش)/ آخرین مهلت ثبت اطاعات و اخذ شناسه یکتا مالیاتی

پیرو اطلاعیه های قبلی ، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(تصویر نامه) و اعلام سازمان امور مالیاتی کشور باید نسبت به ثبت اطلاعات صندوق فروش اقدام فرمایند.

ضمن تشکر از دفاتر محترم به اطلاع میرساند حسب پایش اطلاعات دفاتر محترم از سوی سازمان امورمالیاتی نتایچ زیر حاصل شده است.لذا دفاتر محترم حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۹ مشکل اعلام شده را رفع نموده و سپس براساس راهنمای زیر نسبت به ثبت صندوق فروش اقدام نمایند.(راهنمای ثبت صندوق فروش)

دفاتر لیست شماره ۱ باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد پستی و کد آیسیک خود اقدام نمایند.

  • نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083
  • درج آخرین کد پستی معتبر براساس پروانه دفتر

دفاتر لیست شماره ۲ باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد آیسیک خود اقدام نمایند.

  • نام کدISIC :پیشخوان دولت کد: L7511083

دفاتر لیست شماره ۳ باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به اصلاح کد پستی خود اقدام نمایند.

  • درج آخرین کد پستی معتبر براساس پروانه دفتر

دفاتر لیست شماره ۴ باید با مراجعه به سایت Tax.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  • ثبت نام برای دریافت کد اقتصادی

تذکر مهم:
تعدادی از دفاتر در هنگام ثبت نام در سایت امور مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی کد اسیک خود را درست انتخاب نکرده اند لذا نیاز است نسبت به اصلاح کد مربوطه به شرح ذیل اقدام و با مراجعه به ممیز خود مجددا به مرحله ۴۵ برگشته و براساس راهنمای زیر صندوق خود را ثبت نمایند.

نام کدISIC :پیشخوان ذولت کد: L7511083

نکته مهم : کلیه دفاتری که پیرو اطلاعیه شماره یک نسبت به اخذ سریال اقدام کرده بودند نیز باید کلیه مراحل را از ابتدا براساس راهنمای زیر انجام دهند.

**بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات اعلام شده ، مستندات و دفاتر قانونی دفتر از سوی سازمان مالیاتی برای سال مالی ۹۹ مورد بررسی  قرار نخواهد گرفت**

راهنمای ثبت صندوق فروش

دفاتری که در لیست های مذکور وجود ندارند نیز باید براساس راهنمای ثبت صندوق فروش اقدام نمایند

به اشتراک بگذارید : | | |